Frivillige med Mette Frederiksen.jpg
Father-Son1.jpg
Frivillige med Mette Frederiksen.jpg

Vær med


- til at styrke fædres deltagelse i børns liv

SCROLL DOWN

Vær med


- til at styrke fædres deltagelse i børns liv

Hvad vil det sige at være baba-frivillig? 

Du får:

 • Mulighed for at gøre en forskel i familien og i dit netværk.
 • Indsigt i og tid til at arbejde med din rolle som far.
 • Et stærkt fællesskab med andre fædre.
 • Mulighed for at opkvalificere institutioners og virksomheders anvendelse af fædres ressourcer.
 • Praktisk forandringslederkursus - som kan bruges i erhvervslivet også.

Hvad indebærer det:

 • Deltagelse i et målrettet læringsforløb med andre frivillige fædre.
 • Åbenhed for forandring hos sig selv, sin familie og andre fædre.
 • Dele viden og erfaringer med andre.
 • Fungere som konsulent og rådgiver for institutioner og virksomheder.
 • At kunne dansk.

Vil du være med eller kender du en oplagt baba-frivillig? - Så giv os et tip!

Navn
Navn
Father-Son1.jpg

baba


- Skaber forandring

SCROLL DOWN

baba


- Skaber forandring

Min kone kom til mig og var lidt jaloux - på en god måde. Hun spurgte, om jeg ikke havde opdaget, at vores piger nu kom langt mere til mig end hende for at få råd om ting. Det slog mig straks, at det var rigtigt. Jeg er blevet vejviser for mine børn
— baba-frivillig i Fredensbborg
Dialogen og refleksionerne om temaerne med gruppen af fædre, var gode og konstruktive og gav anledning og gode idéer til, at ændre på nogle procedurer i min egen organisation
— Børnehaveleder i Fredensborg kommune
Vi oplever færre konflikter i hjemmet. Vi er blevet bedre til at spille sammen om børnene
— baba-frivillig i Fredensborg
Jeg er blevet mere nærværende i min måde at være sammen med mine børn på
— baba-Frivillig i Fredensborg
Frivillige fædre i 'baba-Fredensborg' arbejder koncentreret med en personlig vision for, hvordan de gerne vil være som far, under højskoleophold i Haslev. 

Frivillige fædre i 'baba-Fredensborg' arbejder koncentreret med en personlig vision for, hvordan de gerne vil være som far, under højskoleophold i Haslev. 

Jeg er blevet bedre til at zoome ud og kigge på barnets behov - på hvad det er, mit barn prøver at sige til mig - og så zoome ind igen og finde en god løsning, som passer både mig og barnet
— baba-frivillig i Fredensborg
Det er helt tydeligt, at vi ikke er gode nok til at få fædrenes ressourcer i spil i samfundet
— Sundhedsplejerske i Fredensborg
Mine børn har oplevet, at jeg er blevet mindre bestemmende og mere lyttende, når jeg er sammen med dem
— baba-frivillig i Fredensborg
jeg blev klogere på en række områder, som sikkert vil få direkte indflydelse på hvordan vi arbejder på skolen
— Skoleleder , Fredensborg
Jeg har fået større forståelse for, hvordan jeg kan spille sammen med vuggestuen, børnehaven og skolen om børnene
— baba-frivillig i Fredensborg

Styregruppen


SCROLL DOWN

Styregruppen


UNDER KONSTRUKTION

babas styregruppe fungerer som rådgivende organ for sekretariatet. Styregruppen er med til at sikre en bæredygtig udvikling af baba-konceptet. Styregruppen er sammensat med øje for det 'Sociale Enzym', og består af personer fra både den private, offentlige og frivillige sektor. 

Medlemmerne har viden og erfaringer på områder såsom; etniske minoritetsfædre, sociale forhold i Danmark, kommunikation, organisering, frivillighed, fundraising m.m.

Styregruppen består af:

 • Thit Aaris-Høeg, Adm. direktør, Fonden for Socialt Ansvar
 • Asim Latif, teamleder i baba
 • Isam Bachiri, sanger og medlem af bandet Outlandish
 • Nagieb Khaja, journalist/dokumentarist
 • Birgitte Mazanti, centerleder, Center for Boligsocial Udvikling
 • Susanne Urbak Rasmussen, CSR Manager, IBM A/S
 • Astrid Vind, Fuldmægtig, Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Samarbejdspartnere


SCROLL DOWN

Samarbejdspartnere


Vores strategiplan


- Vores målsætninger og hvordan vi når i mål

SCROLL DOWN

Vores strategiplan


- Vores målsætninger og hvordan vi når i mål

baba er en indsats, som bringer fædres, især etniske minoritetsfædres, ressourcer i spil, så de kan støtte andre fædre i at involvere sig endnu mere i deres børns liv i samspil med 'kommunen, børnehaven, skolen m.f.

Målsætninger:

 • Finde frem til et bæredygtigt koncept, der er let tilgængeligt, tilpasset målgruppen og som skaber mærkbar forandring.
 • Etablering af en landsorganisation der kan understøtte de lokale baba-indsatser.
 • Gennemføre pilotprojekter i minimum fire byer/områder.

Tilgang: 

 • Ressourcebaseret syn på fædre - de vil deres børn det bedste - og kan og vil selv.
 • Insisterende involvering - fædrene involveres fra begyndelsen i forhold til alle aspekter af indsatsen lokalt.
 • Peer to peer - fædrene er de eneste, der kan skabe forandring hos sig selv og de bedste til at inspirere til forandring hos andre fædre.
 • ´Det sociale enzym - så mange aktører som muligt på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor, skal tage del i den forandring, der skabes

baba er støttet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

baba er en del af Fonden for Socialt Ansvar.

Strategiplan 2015-2017

Vision:
Alle fædre deltager i deres børns liv

Mission:
baba skaber et stærkt fællesskab, hvor frivillige fædre omsætter viden og erfaringer til konkrete forandringer i eget og andre fædres liv, i samspil med institutioner, kommuner, boligområder mm.

baba vil være det bedste valg for fædre, samarbejdspartnere og kunder , som vil forandring.

Ambition:
Ambitionen for 2017 er at have opbygget en stærk organisation samt udviklet et velafprøvet koncept, der skaber og understøtter reel forandring i fædrenes liv.

Se hele strategiplanen her